ონლაინ შეძენილი პროდუქტის დაბრუნება

 1. topsport.ge-ზე შეძენილი პროდუქციის უკან დაბრუნება არ ხდება.
 2. გამონაკლის შემთვევაში შესაძლებელია პროდუქტის დაბრუნება, მხოლოდ ქარხნული წუნის გამოვლენის შემთხვევაში მიწოდებიდან 24 საათის განმავლობაში.
 3. ქარხნული წუნის გამოვლენის შემთხვევაში გამოაგზავნეთ წერილი ელ- ფოსტაზე info@topsport.ge და წერილში მიუთითოთ თქვენი მომხმარებლის სახელი და შესყიდვის თარიღი, აგრეთვე ატვირთეთ წუნდებული პროდუქტის ფოტო, რომელზედაც ნათლად უნდა ჩანდეს წუნდების მიზეზი.
 4. დაბრუნება არ მოხდება, თუ პროდუქტს აღენიშნება ხმარების კვალი ან და დაზიანება მიღებულია პროდუქტის ხმარების ან შეფუთვის არასწორად გახსნის შედეგად.
 5. პროდუქციის დაბრუნება მოხდება ვებ გვერდის მენეჯერთან სატელეფონო შეთანხმების საფუძველზე
 6. დაბრუნების ტრანსპორტირების ღირებულებას სრულად გადაიხდის კომპანია.
 7. პოდუქციის დაბრუნების შემთხვევაში გადახდილი თანხა ხარჯების გამოკლებით ანაზღაურდება 1-3 სამუშაო დღის განმავლობაში

ონლაინ შეძენილი პროდუქტის გაცვლა

 1. პროდუქტის გადაცვლა ხორციელდება პროდუქციის მიწოდებიდან 1 კვირის განმავლობაში იგივე ან მეტი ღირებულების პროდუქციაში.
 2. გადაცვლის მოთხოვნით უნდა გამოაგზავნოთ წერილი ელ-ფოსტის მისამართზე info@topsport.ge, წერილში უნდა მიუთითოთ თქვენი მომხმარებლის სახელი და შესყიდვის თარიღი იმ პროდუქციის კოდები, რომელშიც გსურთ პროდუქციის გადაცვლა
 3. გადაცვლა არ მოხდება, თუ პროდუქტს აღენიშნება ხმარების კვალი ან დაზიანება, ან დარღვეულია მისი სახე იმდენად რამდენად გაჭირდება მისი ხელახალი ჩაშვება სამოქალაქო ბრუნვაში, ასევე ვალუტის კურსის მკვეთრი ცვლილება იწვევს მისი საბაზრო ფასის ცვლილებას;
 4. პროდუქციის გადაცვლა მოხდება ვებ გვერდის მენეჯერთან სატელეფონო შეთანხმების საფუძველზე
 5. გადაცვლის დროს ნებისმიერ ხარჯებს, მათ შორის ტრანსპორტირების ღირებულებას აანაზღაურებს მომხმარებელი.
 6. ჰიგიენიდანგამომდინარე  გამოცვლას არ ექვემდებარება აქსესუარების კატეგორიაში მითითებული პროდუქტები, წინდები და საცვლები.