ტრანსპორტირება

ონლაინ შეძენილი პროდუქტის მიტანა ხდება მხოლოდ ვებ გვერდზე ტრანსპორტირების ჩამონათვალში არსებულ ქალაქებში. საქართველოს ტერიტორიაზე მიტანის სერვისს ახორციელებს კომპანია “Smart Taxi” და კომპანია TNT. შეკვეთის ჩაბარება ხდება თქვენს მიერ მითითებულ ტრანსპორტირების მისამართზე. კომპანია არ აგებს პასუხს მესამე პირის მიერ მიწოდების პირობების დარღვევაზე. ტრანსპორტირების ნებისმიერი პირობის დარღვევაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება სატრანსპორტო კომპანიას.

 ტრანსპორტირების ვადა და ტარიფი.

ტრანსპორტირების ვადა და ღირებულება დამოკიდებულია მომხმარებლის მისამართზე და შეკვეთის გაკეთების დროზე და აღწერილია ვებ გვერდზე, ტრანსპორტირების არჩევის დროს.